Referanser

Har er ett utvalg av vårt utførte / pågående prosjekter

som vi har utført samen med Follo Anlegg  

Strandlia 2 Fagerstrand

Kunde Bakke AS

opparbeidelse av 60 mål tomt for 57 en og tomansboliger i 4 byggetrinn inkl. infra og utomhus


Flytting vann og avløp for nybygg KFUM Arena Ekeberg

Kunde Oslo VAV gjennom KFUM Arena AS

Flytting av 400m DN 300 vannrør , spillvannsrør DN 250 - DN 200, overvannsrør DN 250

Etablering av 6stk. plassstøpt kummer 

Lysåsbakken Lørenskog 

Kunde Opsahl bolig 

Grunnarbeit for 29 eneboliger med felleshus og fellesparkering inkl. infrastruktur og alt utomhus