salgs og leveringsbedingelser

salgs- og leveringsbetingelser
Priser

Alle priser er ekskl. mva.  Enhver oppgitt pris, så vel i prisliste som i tilbud er med forbehold for feil, prisendringer fra våre leverandører, endringer i toll og avgiftsatser eller i valutakurser.Eiendomsrett

Selger hat eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesum med tillegg av evt. Renter og omkostninger i sin helhet er betalt.Leveringstider

I oppgitte leveringstider tas det forbehold over for force majeure og alle forsinkelser, som ligger untenfor vårt firmas kontor. Forsinket levering berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet eller å kreve erstattning.Levering

Vareforsendelser fra vårt lager er alltid for kjøpers regning og risiko. Ved levering av skriftlige ordrer gjelder leverandørens leveringsbetingelser.Ansvar

For skade på person eller ting som er en følge av mangler eller feil med leverte produkter og / eller tjenester, ansvarliggjør ikke dette Wilhelmi AS

Wilhelmi AS påtar seg intet ansvar for drifttidstap, avansetap eller lignende indirekte tap.Leveringsbetingelser

Omgående vareforsendelse eller etter avtale hvis ikke lagervare. Større sendinger etter avtale. Skulle varen mot formodning være utsolgt vil kjøper bli kontaktet. Forsikring besørges kun etter ordre fra kjøper og for dennes regning.Betalingsbetingelser

Våre generelle betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager for eksisterende kunder. Forskuds betaling for nye kunder.Returnering av varer

Skal kun finne sted etter avtale. Returvarer sendes for kjøpers regning og i original embalasje til vår adresse og mottas kun i uskadet tilstand og med et fradrag på minimum 10% til dekning av leverings- og krediteringskostnader men minst 400kr. Bestillingsvarer mottas ikke retur.