Menu

Carat XXL

Utviklet spesielt for høsting av regnvann, oppbevarings sisterne, brannslukningsvann tank, prosess vanntank, septiktank. Den er tilgjengelig i størrelser fra 16,000 til 100,000 liter.

  • Kan brukes som samletank / septiktank / fordrøyningstank / slamavskiller.
  • Kan leveres med 2 eller 3 kammer.
  • Tilkoblingsmuligheter opptil DN 300.
  • Grunnvannstabil
  • Veier mindre en betong og stål ( 76 000l kun 2 80kg)
  • 76 000l uten spesialtransport mulig
  • Alternativt med en annen tankkuppel
  • Carat XXL tåler lastebil inntil 40t.
  • 15 års garanti
  • Nedgraving uten tungt utstyr

Les mer på Graf sine sider

Last ned brosjyre: Overvannshåndtering

Mer i denne kategorien « Carat S Herkules »
Tilbake til toppen