Menu

Carat XL

Utviklet spesielt for høsting av regnvann. Den er tilgjengelig i størrelser fra 8500 til 10,000 liter.

 • Kan brukes som samletank / septiktank / fordrøyningstank / slamavskiller.
 • Kan leveres med 2 eller 3 kammer.
 • Tilkoblingsmuligheter opptil DN 300.
 • Grunnvannstabil
 • Veier mindre en betong og stål ( 76 000l kun 2 80kg)
 • 76 000l uten spesialtransport mulig
 • Alternativt med en annen tankkuppel
 • Carat S tåler bil inntil 3,5t
 • Carat XXL tåler lastebil inntil 40t.
 • 15 års garanti
 • Nedgraving uten tungt utstyr

Les mer på Graf sine sider

Last ned brosjyre: Overvannshåndtering

Mer i denne kategorien « Carat S Carat XXL »
Tilbake til toppen