Menu

Carat S

Spesielt utviklet for høsting av regnvann. Lett å transportere grunnet lav vekt og profil.

  • Kan brukes som samletank / septiktank / fordrøyningstank / slamavskiller.
  • Kan leveres med 2 eller 3 kammer.
  • Tilkoblingsmuligheter opptil DN 300.
  • Grunnvannstabil
  • Veier mindre en betong og stål ( 76 000l kun 2 80kg)
  • 76 000l uten spesialtransport mulig
  • Alternativt med en annen tankkuppel
  • Carat S tåler bil inntil 3,5t
  • 15 års garanti
  • Nedgraving uten tungt utstyr

Les mer på Graf sine sider

Last ned brosjyre: Overvannshåndtering

Mer i denne kategorien Carat XL »
Tilbake til toppen