Menu

Brannvannstanker og Fordrøyningstanker

Våre vannbeholdere produseres og installeres I henhold til kravene i DIN 14230, samt i henhold til normene og retningslinjene som gjelder for tiden, som, for eksempel, DIN EN 13476, DIN 16961, DIN EN 1610 og ATV-DVWK-A 127.

Her vil vi i all særdeleshet utmerke installering av våre beholdere i henhold til DIN 1610. Det er snakk om vanlig installering av "avløpsrør" som kan utføres av alle fagkyndige bygg- og anleggsentreprenører. Det stilles ikke noen spesielle krav til underlag, fyllmateriale eller installering.

Når vi får tildelt et oppdrag, kan vi levere kostnadsfritt for oppdragsgiver en prosjektrelatert, kontrollerbar statisk beregning av beholderrørene i henhold til ATV DVWK-A 127, og, hvis det kreves, bevis for oppdriftssikkerhet.

Våre rørsystemer har stått sin prøve på markedet allerede siden 1956; vi er altså verdens mest erfarne produsent av profilerte plastrør.

Tilbake til toppen