Menu

Rørmagasiner

Fordeler med kunststoffbyggverk

• Lang levetid
Rør av polypropylen eller polyetylen har enormt lang levetid; det antas at effektiv driftstid kan være omtrent 100 år.
• Tetthet
For å kunne garantere bærekraftig vanntetthet, blir kropp, bunn og lokk, samt rørgjennomføringene, sveiset til hverandre.
• Materialets motstandsdyktighet mot slag
Termoplastiske kunststoffer har ekstremt høy motstandsdyktighet mot slag. Spenningssprekker eller mekaniske skader som kan ha negative påvirkninger på funksjonsevnen, kan derfor nesten utelukkes.
• Lav egenvekt
Lav egenvekt er en enorm fordel og lettelse for hele logistikken, samt for montørene når de skal installere kummene - rør.
• Hydrauliske egenskaper
Gode flyteegenskaper garanteres takket være glatte, porefrie overflater. Antiadhesive overflater reduserer kimdannelse og avleiringer inne i røret og på kummenes vegger.

Brannvannstanker og Fordrøyningstanker

Våre vannbeholdere produseres og installeres I henhold til kravene i DIN 14230, samt i henhold til normene og retningslinjene som gjelder for tiden, som, for eksempel, DIN EN 13476, DIN 16961, DIN EN 1610 og ATV-DVWK-A 127.

Les mer