Menu

Overvannskassetter

Det offentlige kravet om desentral infiltrering av regnvann øker hele tiden på grunn av oversvømmelseskatastrofer som forekommer stadig oftere. Økende forsegling gjennom bygninger, parkeringsplasser og veier belaster spesielt i tett bebygde strøk og avløpsnett, og den øker fare for oversvømmelser stadig mer.

Hver dag blir store områder omdisponert til bebyggelsesarealer. En stor del av disse arealene blir delvis eller fullstendig forseglet. En konsekvens er flom med økologiske og økonomiske skader hvis omfang er hittil knapt kjent. Dessuten fører forsegling av overflater også til at grunnvannsnivået synker, som betyr at det naturlige kretsløpet avbrytes.

Dette tar GRAF med i beregningene sine med gjennomtenkte infiltreringssystemer. Avløpsnett og renseanlegg blir avlastet ved å bruke desentral infiltrering av nedbør.

EcoBloc Inspect flex

Tredje generasjon av GRAF infiltrasjonskassetter.

Det offentlige kravet om desentral infiltrering av regnvann øker helle tiden på grunn av oversvømmelseskatastrofer som forekommer stadig oftere. Økende forsegling gjennom bygninger, parkeringsplasser og veier belaster spesielt i tett bebygde strøk og avløpsnett, og den øker fare for oversvømmelser stadig mer.

Hver dag blir store områder omdisponert til bebyggelsesarealer. En stor del av disse arealene blir delvis eller fullstendig forseglet. En konsekvens er flom med økologiske og økonomiske skader hvis omfang er hittil knapt kjent. Dessuten fører forsegling av overflater også til at grunnvannsnivået synker, som betyr at det naturlige kretsløpet avbrytes.

Dette tar GRAF med i beregningene sine med gjennomtenkte infiltreringssystemer. Avløpsnett og renseanlegg blir avlastet ved å bruke desentral infiltrering av nedbør.

 • Halve transportkostnader
  To kassetter plugget i hverandre, for å halvere transportkostnadeneHøy fleksibilitet
 • Lett montering
  GRAF EcoBloc Inspect flexmodulene er lette å transportere og montere. Det kreves bare lite tilbehør på byggeplassen. Det fleksible leggemønsteret gjør det mulig med en optimal tilpasning til de aktuelle kravene.
 • Enkelt å inspisere
  Den seriemessige inspeksjonskanalen gjør det mulig med en effektiv kontroll av hele infiltrasjonsanlegget. Flere uavhengige enheter har bekreftet at det er mulig å kjøre inn med vanlige inspeksjonskameraer inntil EcoBloc Inspect.
 • Tåler høytrykksspyling
  GRAF EcoBloc Inspect flexkassetter kan problemfritt spyles med høytrykk.
 • Høyt fleksible
  EcoBloc Inspect flex moduler har dimensjoner fra 800 x 800 x 320 mm høyde og dermed et volum fra 205 l.
 • Tåler lastebil
  Med en GRAF EcoBloc Inspect har du mulighet til å belaste anlegget med 60 t vekt ved en overdekning på 80 cm.
 • Inntil 5m installasjonsdypde
  Selv under største belastninger kan GRAF EcoBloc Inspect flex kassetter monteres i dybder på inntil 5 meter. Dette gjør at det kan legges opptil 14 lag.
 • Koblinger opptil DN 200
  Store infiltrasjonsvolum krever store rørdiametre. Dette er ikke noe problem for GRAF EcoBloc Inspect flex: På hver side står tilkoblinger i størrelsene DN 110, 160 og 200 til disposisjon. På siden står eksentrisk tilordnede tilkoblinger DN 110 til disposisjon for fullstendig utlufting.
 • Høy levetid
  Høy bæreevne og lang levetid. Med hensyn til dobbel sikkerhet er GRAF EcoBloc Inspect beregnet for en levetid på 50 år.
 • Universelt brukbar
  For fordrøyning av regenvanninfiltrasjon eller magasinering.
 • Høy infiltrasjonsevene
  Kassetter lukkes med endeplater kun mot utsiden. Innvendig sørger åpen produktdesign for varig høy infiltrasjonsytelse og barrierefri inspeksjon.
 • Høy lagringsvolum
  GRAFs filtreringsmoduler har et tre ganger større lagringsvolum enn en tradisjonell drensgrøft. 1 modul erstatter dermed ca. 1300 kg grus eller et 50 m dreneringsrør.
  Gjennom innsparing i forhold til utgraving og et godt forhold mellom pris og ytelse, sammenlignet med en tradisjonell grusgrøft, sparer du penger ved å bruke GRAF moduler.
 • Lett å montere
  Modulene er enkle å montere. De kan installeres uten bruk av tunge maskiner – en EcoBloc Inspect flex modul veier kun 8 kg.
 • Fordrøyning
  Kontrollert utslipp av regnvann er stadig viktigere i kraftig regnvær. Et forseglingssjikt kan også påføres GRAF EcoBloc Inspect, slik at vann ikke klarer å slippe ut av systemet på en ukontrollert måte. Dermed ledes vannet inn i overvannssystemet på en kontrollert måte. Anlegget kan også brukes som et magasin.
 • Infiltrasjon
  Med økende forsegling av landskapet avbryter vi et naturlig kretsløp og senker grunnvannsnivået. Dette tar GRAF med i sine beregninger meg gjennomtenkte infiltrasjonssystemer. Dessuten vil man oppnå en økologisk fornuftig administrering av regnvann. I tillegg blir kanalnett og renseanlegg avlastet gjennom desentral filtrering av nedbør.

Les mer på Graf sine sider

Last ned brosjyre: Overvannshåndtering

EcoBloc Light

 • 12 tonn bæreevne.
 • 50 års levetid.
 • Designet for opp til 2,5 m dybde.
 • Kan stables for å optimalisere plassbruk ved transport.
 • Rørkoblinger opp til DN 500.
 • Modul dimensjoner 800 x 800 x 355 mm.
 • Fullt kompatibel med EcoBloc produkter og Vario kum.
 • Rørkoblinger posisjonert for optimal lufting og fullstendig tømming.
 • Kostnadseffektiv

Last ned brosjyre: Eco Bloc Light

Tilbake til toppen