Menu

Overvannskassetter

Det offentlige kravet om desentral infiltrering av regnvann øker hele tiden på grunn av oversvømmelseskatastrofer som forekommer stadig oftere. Økende forsegling gjennom bygninger, parkeringsplasser og veier belaster spesielt i tett bebygde strøk og avløpsnett, og den øker fare for oversvømmelser stadig mer.

Hver dag blir store områder omdisponert til bebyggelsesarealer. En stor del av disse arealene blir delvis eller fullstendig forseglet. En konsekvens er flom med økologiske og økonomiske skader hvis omfang er hittil knapt kjent. Dessuten fører forsegling av overflater også til at grunnvannsnivået synker, som betyr at det naturlige kretsløpet avbrytes.

Dette tar GRAF med i beregningene sine med gjennomtenkte infiltreringssystemer. Avløpsnett og renseanlegg blir avlastet ved å bruke desentral infiltrering av nedbør.

EcoBloc Inspect flex

Tredje generasjon av GRAF infiltrasjonskassetter.

Les mer